Der er ikke fastlagt datoer for samtalerne endnu, da vi beslutter dem sammen, når forløbet starter. Der skal være plads til at lægge det, så det passer til dig og din rytme, såvel som min.