Få en Bæredygtig Business – på bare 5 uger!

Forløbet er en flowful udviklingsrejse, hvor du for alvor kan tage din udvikling og  markedsføring til næste niveau, og dermed få gjort din business og din hverdag bæredygtig

Bæredygtig Business på bare 5 uger - er det muligt? Ja, hos Holistisk Business Mentor Lene Velschow Søgaard får du mulighed for at steppe op på kun 5 uger!

Dette forløb er særligt lavet med henblik på dig, der gerne vil have en BÆREDYGTIG business – med succes, der kan mærkes i form af større kundeflow, mere overskud og energi, mere glæde og lethed i hverdagen, og større omsætning, hvis det er det, du drømmer om!

Forløbet er lavet til dig, der er holistisk tænkende behandler, coach, terapeut eller energiarbejder. Du ved godt, at en holistisk tankegang er nødvendig for at få succes – det er ikke nok at have styr på din markedsføring, du er også nødt til at have styr på dit mindset, så det bliver succesfremmende. Du ved godt, at du er nødt til at arbejde med det, der blokerer for dit flow. Og at det er nemmest at komme i mål, når du får hjælp og støtte til det. Og her skal du ikke bare nøjes med et par lives eller Q&A, som den eneste mulighed for at se din mentor i løbet af forløbet – her får du DIREKTE feedback på dine spørgsmål FRA MIG, inde i gruppen, i de uger hvor der er fokus på branding og kommunikation.

Ja tak, jeg vil gerne med på forløbet

Hvad vil du kunne forvente af at deltage i forløbet?

Forløbet varer i alt 3 måneder – men det er i de første 5 uger, at du får masser af undervisning og mulighed for at få feedback. Dernæst bliver der en måned, hvor du selv kan arbejde med materialet, og i den tredje måned kan du igen få feedback på materiale samt få lidt ekstra uddybende undervisning fra mig.

Det vil foregå med en let og legende stemning, hvor du både vil få skabt jordforbindelse, og komme i kontakt med dit højere selv. Hvor du vil få mulighed for at skabe en let hverdag for dig selv, med frihed, overskud og mere energi. I løbet af de 3 måneder vil du få:

1) Hjælp til at få et magnetisk, balanceret fundament (branding) – med feedback fra mig i løbet af første uge

2) Hjælp til at få lethed og flow ved at fjerne blokeringer – med massiv fjernhealing fra mig i løbet af anden uge

3) Hjælp til at skabe frihed, overskud og energi ved at gøre plads og blive mere effektiv – med accountability i løbet af tredje uge

4) Hjælp til at skabe magnetisk, tiltrækkende kommunikation – med feedback fra mig i løbet af fjerde uge

5) Hjælp til at målsætte dit drømmeliv – med visualiseringer fra mig i løbet af femte uge

Dernæst er der en måned til selv at omsætte og implementere undervisningen, og så vil der være en tredje måned, hvor du igen vil kunne få feedback og lidt ekstra uddybende undervisning i det materiale, som du får frigivet i løbet af de fem første uger. Det er gjort på den måde, så du netop får mulighed for at komme helt i dybden med materialet og ikke bare bliver sluppet efter de første intensive fem uger.

HUSK: på dette forløb skal du ikke bare nøjes med at få et enkelt live call eller Q&A en enkelt gang imellem. Her kan du stille spørgsmål i de uger, hvor der er fokus på din branding og på din kommunikation, og så får du direkte svar fra mig i den lukkede gruppe. Og det er altså ret eksklusivt at kunne få direkte svar fra din mentor, i stedet for at være overladt til at søge hjælp fra de andre deltagere, som jo i sagens natur ikke er brandingeksperter på samme måde. 

Hvad bliver dit udbytte af forløbet?

Hvis du går ind i forløbet med al din energi, så vil du kunne få følgende udbytte:

 • Du vil få et højtvibrerende brand, så du magnetisk kan tiltrække flere af de rigtige kunder
 • Du vil få sluppet de blokeringer, som står i vejen for at du kan få flow i dit liv og din business
 • Din daglige markedsføring bliver lige så nem og overskuelig som din daglige meditation
 • Du vil få mere frihed, tid og overskud i din hverdag
 • Du vil få overblik på din kommunikation, så du nemmere kan connecte magnetisk med dine kunder fra hjertet
 • Du vil kunne opnå nye mål med langt større lethed end hidtil, fordi du lærer den hemmelige kode til at få det til at virke
Hvad er dit udbytte af forløbet?
Du får mange redskaber efter forløbet

Hvilke redskaber vil forløbet give dig?

Du vil få redskaber til:

 • Hvad der skal til for at du kan få et solidt fundament for dit brand, så du altid kan markedsføre dig magnetisk, tydeligt og fra hjertet
 • Hvordan du kan identificere og forløse blokeringer for dit flow
 • Hvordan du kan arbejde med disciplin og struktur, så du kan få mere frihed og overskud ind i hverdagen
 • Hvordan du kan sætte mål og gøre klar til at nye og mere højtvibrerende resultater kan lande i dit liv

Hvem er forløbet for?

Kan du genkende noget af dette:

 • Du brænder for at hjælpe andre mennesker eller dyr med dine ydelser/behandlinger/sessioner – men har svært ved at få succes
 • Du synes at markedsføring er besværligt, tidskrævende og dyrt
 • Du arbejder alt for mange timer, til en ikke tilfredsstillende løn (du er måske endda havnet i et hamsterhjul…)
 • Du har svært ved at tiltrække de helt rigtige kunder
 • Du bryder dig ikke om at være synlig i din markedsføring
Kan du genkende dette? Så er forløbet for dig
Ja tak, jeg vil gerne med på forløbet

Praktisk information

Dette forløb er en blanding af en koncentreret indsats og derefter en opfølgende periode, hvor du kan arbejde med materialet i ro og mag. Forløbet giver dig dermed fuld mulighed for at få fuldt flow i din udvikling som selvstændig.

Forløbet varer 3 måneder, men al undervisning bliver frigivet i løbet af de første 5 uger, og det er der en årsag til: Har du også prøvet at melde dig til månedslange forløb, hvor du mister pusten undervejs og derfor ikke helt får gennemført alle moduler med lige stor gejst? Det sker ikke her, for her er det primære arbejde samlet på kun 5 uger. Du behøver ikke bruge halve eller hele år på dette arbejde, det kan gøres meget hurtigere, hvis du arbejdere dybere med det i en relativ kort periode. Men bare rolig, forløbets indhold er nøje afstemt, sådan at ugerne varierer i arbejdsform. Der bliver skiftevist trådt på speederen og på bremsen. Så du har mulighed for at skabe momentum og få rykket, og så være tilbagetrukket og i proces. Nogle uger skal du fx lære at formulere et tydeligt budskab. Andre uger skal du reflektere. Og helt andre uger skal du bare modtage massivt med healing eller guidede visualiseringer fra mig. Så derfor er der plads til, at du kan nå at få det hele implementeret, uden at miste pusten undervejs, selvom det er fem uger med masser af læring og udvikling på det indre plan såvel som det ydre business-plan. Ugerne er opdelt i temaer, så du kan fokusere på et tema ad gangen.

Og derefter får du to ekstra måneder – se på dem som en bonus. For efter de første 5 ugers intensive undervisning og feedback, så har du en måned til selv at arbejde med materialet og få det implementeret i ro og mag. Men for ikke bare at blive sluppet og overladt til dig selv, så kommer der en tredje måned, hvor du igen vil få mulighed for at få feedback og igen vil få uddybende undervisning med udgangspunkt i det materiale, der frigives de første fem uger. Så du bliver holdt i hånden hele vejen igennem.

Du vil få adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor al undervisning, sparring, feedback og healinger foregår. Og det unikke ved dette forløb er, at du får direkte svar på dine spørgsmål fra mig inde i gruppen, i de første fem uger. I selve kursusplatformen vil du finde nogle få lydfiler, som frigives med en uges mellemrum, så det vil ikke være tidsmæssigt overvældende at få gennemført modulerne (max en halv times lydfiler i hvert af de fem moduler).

Du vil få adgang til modulerne med en uges mellemrum, så du kan koncentrere dig om et emne ad gangen. Og for hver uge vil jeg gå på live i Facebook-gruppen med relevant uddybende undervisning, visualiseringsøvelser eller healinger, alt efter tema. Du vil med andre ord få meget mere af mig i dette forløb, så du virkelig får chancen for at udvikle og rykke dig, alt efter hvor meget du selv vælger at deltage og arbejde med emnerne. Så derfor vil det her forløb ikke bare blive et af dem, der ligger urørt i skuffen – for hvis du virkelig vil, så har du her alle chancer for at vokse! Især fordi vi samler op på det hele og uddyber yderligere i den tredje måned af forløbet.

 • Modul 1

  • En hel uge til at på at få defineret fundamentet for din business (budskab, målgruppe, USP/niche og visuel identitet). Her vil jeg hjælpe dig med at få gjort forarbejdet, så dine strategier for din business er på plads en gang for alle. Du vil lære at formulere et tydeligt budskab, finde ind til din  kernemålgruppe, mærke ind hvad der er din unikhed og hvilke brandfarver, du ønsker at bruge til at signalere dine værdier. Jeg giver dig feedback på alt dette i denne første uge, plus live undervisning efter behov.
 • Modul 2:

  • En hel uge til at rense ud i de begrænsende overbevisninger og blokeringer, som hæmmer dit flow og blokerer for din succes. Du vil skulle mærke ind i, hvad der står i vejen for dit flow, og så vil jeg hjælpe dig med at slippe det, ved hjælp af en masse live fjernhealinger (3-4 styk i løbet af ugen).
 • Modul 3:

  • En hel uge til at få mere overskud, tid og frihed ind i din business – og mindre knokleri. Du vil få hjælp til, hvordan du kan stramme op på din arbejdsdisciplin, dine rutiner og få tips til at gøre planlægning til en naturlig del af din hverdag, uden at du føler dig hæmmet i din frihed. Tværtimod vil du lære, hvordan du kan udnytte det til mere frihed. Denne uge vil fungere som en slags challenge, hvor du hver dag skal melde ind med status på, hvor langt du er kommet med at implementere ugens øvelser eller tips.
 • Modul 4:

  • En hel uge til at gøre din kommunikation mere magnetisk og fængende for din målgruppe. Du skal lære at gøre dine tekster mere interessant for kunderne, og du skal lære at stå frem og være synlig. Du vil kunne få feedback på din markedsføring i den lukkede gruppe denne uge.
 • Modul 5:

  • En hel uge til at gøre dig klar til at kunne modtage nye højtvibrerende resultater i dit liv og i din business. Denne uge vil jeg hjælpe dig med at sætte mål, gøre plads til at de nye mål kan lande og øve dig på at arbejde i tillid og accept. Du vil modtage en række visualiseringer med healing denne uge som støtte til dit arbejde.

Sådan fungerer forløbet

Moduler:

 • Modulerne frigives med en uges mellemrum, så der er ro og plads til at fordybe sig i et emne ad gangen. Al materiale frigives i løbet af de første fem uger – men du har adgang til materialet i samtlige tre måneder, og vil modtage uddybende undervisning fra mig i løbet af den første måned samt den sidste måned.

Sparring:

 • Der vil være forskellige former for feedback-muligheder hen over ugerne.

Lukket Facebook-gruppe:

 • Der vil desuden blive lavet en lukket Facebook-gruppe kun for forløbsdeltagerne.

Ja tak, jeg vil gerne med på forløbet

Hvad er din investering i at få en Bæredygtig Business?

På forløbet får du:

 • 5 moduler med lydfiler, som frigives i løbet af de første 5 uger af de 3 måneder, som forløbet varer
 • Adgang til lukket gruppe med masser af feedback og sparring, visualiseringer og fjernhealinger
 • Bonus: Adgang til masterclasses “Sådan finder du din visuelle identitet” og “Hvad skal der til for at manifestere”
 • Alt sammen noget, der vil kunne give dig nye resultater i din business, så du kan få den bæredygtige hverdag, du drømmer om

Din investering

Normalpris:

 • Betal i 3 rater à 13.500 kr. ekskl. moms – betal ved start og derefter med en måneds mellemrum
 • Betal i 13 rater à 3.250 kr. ekskl. moms – betal ved start og derefter med en uges mellemrum
 • Betal på én gang: 39.000 kr. ekskl. moms

Næste holdstart tirsdag d.1.juni. Tilmeld dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig orienteret.

VIGTIGT:

 • Tilmelding er bindende. Hvis du tilmelder dig forløbet og arbejder intensivt med modulerne, samt min rådgivning, vil du kunne se resultaterne tjent ind i din business, når de 3 måneder er gået.
 • Det er kun for dig, der VIRKELIG ønsker at rykke, og som aktivt har tænkt dig at arbejde med alle moduler. Jeg viser dig vejen, men du skal SELV ville gå vejen, og du skal gå all in. Du skal være villig til at arbejde med undervisningsmaterialet OG bede om feedback på dit materiale alt efter tema, for kun på den måde vil du kunne få et resultat af forløbet – men det er dit eget ansvar.
Hvad koster forløbet

Mit navn er Lisbeth Storm og jeg arbejder fuldtids som alternativ behandler i egen klinik med håndlæsning, hypnose og holistisk mentoring. Jeg har deltaget i Lenes forløb ”Bæredygtig Business på 5 uger”.

Jeg kan stærkt anbefale at deltage på forløbet. Det er en fantastisk investering i ens business.

Mit udbytte efter endt forløb er helt specifik, at jeg fået arbejdet dybt og grundigt i energien i min business.

Både i form af branding og markedsføring men også at have arbejdet dybt med de blokeringer, som lå i mig i forhold at mig rykke mig til et højere niveau af energi.

Under forløbet har jeg fået styr på mit fundament samt arbejdet med og healet på blokeringer, jeg har haft i forhold til at rykke mig til et mere effektivt niveau.

Derudover har jeg via Lenes teknikker set mig selv dybt i krogene i forhold til arbejdsvaner og metoder og jeg må sige, at jeg har virkelig fået frigivet mere tid og energi ved hjælp af Lenes teknikker.

Kort sagt nu arbejder jeg mindre men får et større udbytte – da jeg nu arbejder mere effektivt og målrettet. Og det er blot efter 5 uger.

Jeg har nye mål og masser af meget brugbare værktøjer med mig nu – så ikke blot giver mig en ro i maven men også en viden jeg kan omsætte på en helt anden måde nu.

Rent konkret oplever jeg nu efter forløbet, at jeg kan komme skarpere ud til min målgruppe, har solgt flere forløb og sessioner efter Lenes metoder og teknikker (både hardcore branding – men også de fantastiske fjernhealinger forløbet også indeholder.

Lene er knalddygtig, empatisk, humoristisk og en meget inspirerende underviser. Derudover har Lene en knivskarp måde at stille ind på og jeg har følt mig set, hørt og hjulpet hele vejen igennem forløbet.

Så hvis du virkelig ønsker at rykke dig (og virkelig opgradere din business) så kan jeg kun sige – sæt i gang og få tilmeldt dig forløbet ”Bæredygtig Business på 5 uger”.

Lisbeth Storm, Mind & Palm

Lene er en helt fantastisk business coach ❣️ Jeg er relativt nystartet kropsterapeut og jeg kæmpede med en del usikkerhed ved begyndelsen af det 5 ugers bæredygtige business forløb. Hvor og hvordan skulle jeg gøre verden opmærksom på min faglige ekspertise? Hvem var min målgruppe, hvad var mit why, min USP osv. Lene har gennem hele forløbet været super inspirerende. Hun har kærligt og ærligt i gruppen givet personlig sparring på vores udfordringer. Hun gav os desuden kontant kærlige skub. Hun gav mig troen på at jeg har min unikhed og præcis ligeså meget ret til at gøre verden opmærksom på dette som alle andre. Det betyder at jeg er brudt ud af min selvbeskyttende skal og har forholdt mig til min manglende tillid på et dybere plan. Lene har presset på og hun har stillet tilpasse udfordringer, og derfor gjort en stor forskel. Ud over dette var det super inspirerende at se andre i gruppen folde sig ud, øve sig og komme med deres betragtninger og svar på opgaverne. Samlet set er jeg begyndt at gøre mig mere synlig på SoMe, bl.a. på Instagram og i løbet af mine første 2 uger har jeg fået 900 % mere reach. Ud over det, så er der sket en stor forvandling indeni mig, blandt andet grundet Lenes guidende meditationer. Det står lysende klart for mig at jeg var nødt til at gøre dette forarbejde for at kunne tiltrække klienter fremadrettet. Jeg er dybt taknemmelig for Lenes engagement og suveræne evne til at åbne døre. Jeg er både rørt og glad i hver en celle af min krop for alle disse gaver som Lene så kærligt har delt ud af. Jeg kan varmt anbefale Lene til alle de behandlere der har brug for at stå stærkere i deres business. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Susanne Strandbygaard, Kropiterapi

Før jeg startede på forløbet hos Lene, anede jeg ikke, hvordan jeg skulle komme videre med min forretning. Jeg havde gjort alt det rigtige, men havde ingen kunder og jeg anede ikke, hvor de skulle komme fra. Min energi var altså meget lav. Lene har virkelig nogle gode og effektive redskaber til at hjælpe med at få energien op og jeg har i den grad fået sat skub i det flow jeg manglede og jeg har nu fået solgt 2 forløb, hvor jeg før jeg startede på forløbet ingen salg havde. Jeg har nu fået troen på mig selv og det jeg laver og det skinner i dén grad igennem i min business.

Joan Elise Topholm Melin, Joanelise.dk

At deltage i forløbet Bæredygtig business hos Lene har givet mig så mange fantastiske indsigter og virkelig brugbare redskaber til at komme et stort skridt videre i min business.

Lene er i sig selv super inspirerende og en imponerende rollemodel i at mestre struktur, synlighed og konsistens, som er så afgørende for at få succes med sin virksomhed.

Forløbet er spækket med vigtige elementer, så man kommer hele vejen rundt og virkelig får arbejdet i dybden både på det mentale, praktiske og spirituelle plan.

Lene formår at levere stoffet på en let forståelig og enkel måde og med en følelse af hele tiden at blive holdt i hånden med mulighed for at få sparring på sine opgaveløsninger og arbejdet med modulerne.

Jeg føler, at jeg nu har fået min branding helt på plads og har fået super gode redskaber til at arbejde med de begrænsende overbevisninger, der dukker op under vejs.

Jeg er blevet bevidst om, hvor vigtigt det er for mig at holde fast i mit taknemmelighedsfokus og i det hele taget at holde mine vibrationer høje for at tiltrække det, jeg ønsker i min business. Og jeg er kommet rigtig godt i gang med at skabe mere struktur i min hverdag, så jeg kan nå mit mål med en kortere arbejdsdag og flere pauser indlagt, så jeg ikker brænder ud.

Jeg vil klart anbefale dette business forløb hos Lene til dig, der har et ønske om at rykke dig på kort tid og ønsker en holistisk tilgang at nå hele vejen rundt i din markedsføring for at skabe størst mulig succes.

Johannah Sarahmaya

Numerolog

Johannah Sarahmaya Karlsen, Numerolog, Higher Vibrations
 • Hvem er jeg, og hvorfor kan jeg hjælpe dig i dette forløb?
  • Jeg har en kandidatgrad i kommunikationsledelse (cand.merc.) og har +20 års erfaring og succes kun med strategi, branding og markedsføring: En række små, mellemstore såvel som store virksomheder har bedt mig om at forvalte deres store danske og internationale brands, og det har jeg gjort med virkelig flotte resultater. Så tro mig, når jeg siger, at du får en rigtig dygtig underviser i branding. Det første af temaerne giver dig powerful undervisning i ren og skær branding, så du for alvor kan lære at et højtvibrerende brand med en bæredygtig strategi, en gang for alle.
  • Derudover er en af mine genizoner at være mega effektiv og at arbejde meget struktureret – så derfor lærer jeg det fra mig, så du også kan lære at få dobbelt så meget ud af din tid, eller bruge den halve tid på arbejdet, og en af ugerne er koncentreret om kun dette emne.
  • Jeg har også to healinguddannelser, jeg har lært Kranio Sakral Terapi-teknikker og jeg kan balancere klientens chakra – med henblik på at få identificeret og hjælpe med at slippe blokeringer. Jeg laver en meget powerful fjernhealing og det er derfor en stor del af forløbet. En af ugerne vil sætte fuldt fokus på healing, hvor jeg netop vil guide dig ind i at få sluppet og healet en masse, som du ikke længere har brug for at bære rundt på og lade dig blokere af.
  • Jeg har desuden taget forløb, hvor jeg har lært clairvoyance og for alvor har lært at være i tillid og accept, og har lært at gøre det, der skulle til for at opnå nye resultater. Det er derfor også en stor del af forløbet, at jeg hjælper dig med at få åbnet op for at du kan få plads til at være i tillid, lytte til svarene i dig selv og for alvor udvikle dig til at blive den person, som kan opnå dine drømmemål.
  • Endelig har jeg været gennem en meget lærerig proces med at springe ud som fuldtidsselvstændig.– jeg har lært hvad der skal til, for at man opnår den rette balance. Og jeg står i dag et virkelig stærkt sted med en indre styrke og ro, som jeg aldrig før har oplevet. Jeg mærker i dag, at kunderne strømmer til min forretning helt af sig selv, fordi de kan mærke mig og min autencitet. Og alt det giver jeg også videre til dig, så du ikke behøver bruge den samme mængde energi på at komme derhen, som jeg gjorde.
  • Det her forløb giver dig virkelig MEGET MERE AF MIG! For udover at du for første gang får fuld udbytte af alle mine tre genizoner kombineret i én, så får du også MASSIV meget hjælp direkte af mig. Der er så mange andre forløb, hvor man kun lige får lov at se sin mentor en enkelt gang om måneden til live call eller Q&A, og resten af tiden er man overladt til sig selv, med moduler og de andre deltagere som eneste selskab. Det kan bare gøre, at luften fiser stille og roligt ud af ballonen -for man signer jo op for at lære noget fra mentoren, ikke fra de andre deltagere. Så derfor giver jeg mig selv fuldt og helt i de perioder, hvor der er massivt meget feedback på hhv. din branding og din kommunikation. De andre uger er jeg også til stede i gruppen, på nær måned nummer to, hvor du selv skal arbejde med materialet, og så er jeg igen til stede i sidste/tredje måned. Der vil være live undervisning efter behov, og der vil være to uger med meget fjernhealing, som for alvor kan hjælpe dig med at få løsnet op for blokeringer og skabe din nye drømmetilværelse.
Ja tak, jeg vil gerne med på forløbet

Hos mig kan du være helt tryg:

 • Jeg har en kandidatgrad i markedsføring og har opbygning af stærke brands og strategi som mit speciale.
 • Derudover har jeg over 20 års erfaring kun med dette.
 • Jeg er faktisk selv alternativ behandler (behandler bare ikke pt) og jeg brænder for at hjælpe flere behandlere, og virksomheder der hjælper andre mennesker og dyr, med at stå tydeligt frem og udbrede deres hjælp til verden.
 • Jeg arbejder holistisk – ikke kun med branding, målsætning og økonomi,  men også med mindset.
 • Jeg er reiki healer og business clairvoyant.
Holistisk Business Mentor Lene Velschow Søgaard